Loading…

Witamy w Sanatorium ASTORIA

Dokonany zadatek jest również potwierdzeniem przyjecia przez Panią/Pana następujących warunków:


1. Rezerwacja może być odwołana na 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, co jest równoznaczne ze zwrotem dokonanego zadatku (po potrąceniu kosztów manipulacyjnych).

 

2. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w punkcie 1 powoduje utratę zadatku w całości tytułem odszkodowania i zwolnienie rezerwacji.

 

3. Pozostałych opłat za pobyt dokonać należy w w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji.

 

4. Spóźnienie i wyjazd przed terminem zakończenia pobytu powoduje utratę pozostałej, niewykorzystanej, zapłaconej kwoty za pobyt tytułem odszkodowania.

 

5. Koszty prowizji i opłat bankowych pobieranych od dokonanego zadatku ponosi kuracjusz.

 

6. Kuracjusz zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu wewnętrznego sanatorium.

 

7. Na miejscu kuracjusz zobowiązany jest do wniesienia tzw. opłaty uzdrowiskowej, która wynosi 6,00 PLN za dzień pobytu.